Bodø Energi
  • Med kraft til utvikling

    Med kraft til utvikling


Bærekraft i Bodø Energi

Bodø Energi skal spille en verdiskapende nøkkelrolle i utviklingen av bærekraftige løsninger og smarte samfunn. 

 

Vi har alltid hatt fokus på og vært vårt samfunnsansvar bevist. Men hva er bærekraft? Og hva er bærekraft for oss i Bodø Energi? I 2020 startet vi et arbeid for å jobbe enda mer konkret med vårt eget fotavtrykk, samt nye bærekraftige løsninger til våre kunder. FNs 17 bærekraftsmål er nå kjent for de fleste i samfunnet, og vi satte konsernet og dette med bærekraft hos oss inn i strategier og i organisasjonen forøvrig. Å være bærekraftig er en løsningen - for hele verden. Og vi må tilpasse oss nå - for å skape en rettferdig, trygg og god verden for våre generasjoner etter oss.  

 

Alt henger sammen med alt. Derfor er vi opptatt av den triple bunnlinjen. De 17 bærekraftsmålene er bygget opp av disse tre pilarene (Økonomi, samfunn og klima). Vi forstår bærekraft som at vi i vår utvikling må ta hensyn til alle tre pilarene, og at det er sammenhengen mellom disse tre som avgjør om vi investerer og utøver vårt virke - bærekraftig. 

 

Gjennom våre helt konkrete grønne investeringer, nye selskapsetableringer og forretningsmuligheter jobber vi med den triple bunnlinjen i Bodø Energi.  

  

 

Den triple bunnlinjen i FNs bærekraftsmål

 

Bodø Energi har valgt å jobbe med og fylle innhold i bærekraft nummer 7, 9 11, 13 og 17. 

 

Spesielt er bærekraftsmål nummer 17 viktig - og vi har mange samarbeidspartnere innen næringsliv og FoU vi jobber tett sammen med for å løse de øvrige fire av bærekraftsmålene. 

 

Den triple bunnlinjen. Copyright; Bodø Energi, Mariann Meby

 

Vi som energiselskap kan bidra til en stor del av løsningen og har helt klart store forutsetninger gitt vår historikk, vår kunnskap og kompetanse. Vi har i dag, og jobber med morgendagens løsninger, som bidra til at våre kunder oppfyller og bidrar til det grønne skiftet.