Bodø Energi konsern

Konsernets hovedvirksomheter omfatter følgende områder: salg av elektrisk kraft og distribusjon og salg av fjernvarme, entreprenørvirksomhet (Frost), samt overføre og fordele energi på Bodø Havns områder i selskapet Fjuel Bodø AS.

 

Vi er medeier i nettselskapet Arva AS som distribuerer elektrisk kraft i sitt konsesjonsområde. Arva AS ble til etter fusjon av nettselskapene Nordlandsnett AS og Troms Kraft nett AS i 2020.

Bodø Energi AS har følgende datterselskap:

  • Frost Kraftentreprenør AS (51 % eierskap)
  • BE Kraftsalg AS (100 % eierskap)
  • BE Varme AS (100 % eierskap)
  • Fjuel Bodø AS (51 % eierskap)