Klimapartner Nordland

Klimapartnernes visjon er at Norge lykkes med omstillingen for å nå 1,5 graders-målet. Norges klimamål er ikke nok, og flere av våre fylkes, byer og kommuner er langt mer ambisiøse. Derfor har man også laget klimakartet.no som viser en samlet oversikt over målsettinger og omstillingstempo. 

 

Alle Klimapartnere utfordres til å bli fossilfri og kutte sine direkte utslipp innen 2030. 

 

Fra signering av Partnerskapsavtalen. Fylkesråd for kultur, klima og miljø Kirsti Saxi og Forretningsutvikler Mariann Meby

 

Klimapartnere går sammen i front for både grønn næringsutvikling og klimagassreduksjon. Det tverrfaglige parterskapet har regionale og effektive møteplasser for å lære, heve kunnskap og dele erfaringer. Dette er en kobling for grønn innovasjon mellom offentlige og private virksomheter. Vi deler råd med konkrete eksempler og jobber systematisk med klimaarbeid. Sammen er partnerskapet en sterk akselerator for det grønne skiftet i hele landet. 

 

Alle Klimapartnere signerer en forpliktende partneravtale, utfordres til å bli fossilfri innen 2030 og til å etablere minst et spydspiss prosjekt. I Bodø Energi har vi flere slike prosjekter på gang. Noen er kommet lengre enn andre, f.eks. etablering av Fjuel Bodø AS sammen med Bodø Havn.