Miljøfyrtårn

Siden 2009 har Bodø Energi konsernet og samtlige datterselskap vært sertifiserte Miljøfyrtårn. 

 

Miljøfyrtårn er Norges meste brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

 

Kan en Miljøfyrtårn-sertifisering bidra til FNs bærekraftsmål? Miljøfyrtårn selv sier ja til dette. Les mer om dette her. I og med vår historikk med Miljøfyrtårn var det helt naturlig for oss å ta dette til "neste nivå" og jobbe konkret med FNs bærekraftsmål. Se egen meny for mer informasjon om dette.  


Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU

 

Gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering får virksomheter konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert.

Bilde