FNs bærekraftsmål

I Bodø Energi har vi alltid tatt bærekraft og samfunnsansvar på alvor: 

Vi skal drive vår virksomhet på en bærekraftig og etisk ansvarlig måte, samt spille en verdiskapende nøkkelrolle i utviklingen av vår region til det beste for klima og miljø. 

 

I 2015 vedtok FNs medlemsland hele 17 bærekraftsmål og 169 delmål for bærekraftig utvikling fram mot år 2030. Målene binder sammen land, bedrifter og mennesker og gir oss et felles internasjonalt språk. Bærekraftsmålene er et globalt veikart som skal hjelpe oss å ivareta behovene til menneskene som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å dekke sine.  

 

I Bodø Energi har vi spesielt fokus på disse målene:

Bilde

Målene er mest kjent og presentert slik: 

 

Bilde

 

Målene dekker de tre pilarene i begrepet bærekaftig utvikling: Klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. For å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling er det avgjørende å se de tre bærekraftsdimensjonene i sammenheng. 

 

Når man tar for seg de tre pilarene presenteres de 17 målene på denne måten:

 

Bilde

 

 

 

Med Bodø Energi sine utvalgte mål, så er vi med og bidrar på disse tre pilarene:

 

Bilde

 

 

 

Les mer om FNs bærekraftsmål på Store Norske Leksikon.

Les mer om FNs bærekraftsmål på FNs sider (norsk versjon).