Etiske retningslinjer

 

 

 

Eksternt

 

Internt

Kundene:

Hver enkelt ansatt er Bodø Energi-konsernets ansikt utad. Bodø Energi-konsernet er avhengig av innsatsen til hver enkelt for å skape et godt forhold til kunden.

 

 

 

Habilitet:

Ingen skal ta del i eller forsøke å påvirke en bslutning hvor vedkommende har særlig interesse som kan grense til inhabilitet.

Forhold til leverandører:

Vi skal bevare vår uavhengiget til våre leverandører.

 

Ledelse:

Det forventes at lederne går foran som et godt eksempel innen alle områder.

 

Taushetsplikt:

Det gjelder både i forhold til andre medarbeidere og utenforstående. 24 timer i døgnet, 7 dager i uken 365 dager i året.

 

 

Kollegialitet:

Vi skal være åpen og dele kunnskap, ferdigheter og informasjon med hverandre.

Nettvett:

Alle ansatte skal være varsom med hva de legger ut og deler på sosiale medier og diskusjonsforum selv om de er der som privatpersoner. 

 

Lojalitet:

Det forventes at alle ansatte er lojale til bedriftens mål, både kortsiktig og langsiktig.