Historien

  

 • 1909 - Bodø Kommunale Elektricitetsverk er en realitet etter at Bodø Kommune i 1908 bestemte seg for ”at anlægge et elektricitetsverk med Møllestø – Breivafos i Breivaelven i Bodin med overføringsledning til Bodø.” Breiva Kraftstasjon ble igangsatt 1. mai 1909. ”Kraftstationen bestaar af 2 Generatorer à 175 kW, til sammen 350 kW.”

 • 1917 - Bertnes Kraftstasjon blir igangsatt i oktober 1917, et maskinaggregat på 450 kVA.

 • 1921 - Et nytt maskinaggregat blir igangsatt i Bertnes Kraftstasjon – 550 kVA

 • 1924 - Bodin kraftstasjon er ferdigbygd etter 6 års anleggsvirksomhet. Anlegget ved Heggmovatnet var i stand til å levere 36 mill. kWh per år.

 • 1940 - Den 27. mai blir Bodø bombet. Strømmen var borte fra 27. mai til 6. juni.

 • 1948 - A/L Kjerringøy Kraftlag blir formelt stiftet den 11. januar.

 • 1949 - Konstituerende generalforsamling for Salten Kraftlag A/L blir holdt i Bodø, hvor Bodø og Skjerstad deltok.

 • 1954 - Den 20. desember blir strømmen satt på til abonnentene på Kjerringøy.

 • 1956 - Salten Kraftsamband A/L blir konstituert. Bodin og Bodø Kommune har til sammen 50 andeler av totalt 61 i selskapet.

 • 1959 - Salten Kraftsamband A/Ls administrasjon legges til Bodø under Bodø Elverk. Det blir av Bodin Kraftverk lagt sjøkabel ut til Landegode.

 • 1960 - Breiva Kraftstasjon og Bertnes Kraftstasjon nedlegges.

 • 1968 - Sammenslåing mellom Bodin Kommune og Bodø Kommune. Bodø Elverk sammenslåes med Bodin Kraftverk. Kjerringøy Kraftlag blir overdratt til Bodø kommunale Elektrisitetsverk.

 • 1973 - Bodø Elverk flytter inn i nye kontorer i Sivert Nielsensgate 52.

 • 1975 - Salten Kraftsamband A/S utvides ved at flere kommuner kommer med som eiere. Salten Kraftlag A/L sammensluttes med Salten Kraftsamband A/S. Salten Kraftsamband A/S etablerer egen administrasjon i Sivert Nielsensgate 52.

 • 1978 - I desember flytter administrasjonen i Salten Kraftsamband A/S til Fauske.

 • 1981 - Den nyrestaurerte kraftstasjonen på Heggmoen blir satt i drift i november.

 • 1983 - Lagerbygget i Olav V. Gate 104 tas i bruk.

 • 1984 - Bodø Elverk er 75 år. Det utgis bok i forbindelse med jubileet.

 • 1992 - Bodø Elverk skrifter navn til Bodø Energi AS.

 • 1994 - Stormyra fjernvarmeverk som utnytter spillvarme fra Løvolds Industrier ved Gamle Riksveg blir satt i drift.

 • 1995 - Undfossen Kraftverk er fornyet og settes i drift i oktober.

 • 2002 - Den 18. februar flytter Bodø Energi AS inn i Energihuset i Jernbaneveien 85.
 • 2006 - Skjerstad Kraftlag ble fusjonert inn i Bodø Energi
 • 2007 - Fra 1. januar 2007 ble Bodø Energi AS omdannet til et konsern med et morselskap, Bodø Energi AS og 4 datterselskaper, BE Kraftsalg AS, BE Nett AS, BE Energimontasje AS og BE Produksjon AS.
 • 2008 - Bodø Energi kjøpte nettet i Beiarn og Gildeskål fra Sjøfossen Energi
 • 2009 - Bodø Energi AS fyller 100 år og feirer dette med flere arrangementer for byens innbyggere. Det utgis også egen jubileumsbok. 

  BE Varme AS ble etablert.
 • 2011 - Bodø Energi AS selger BE produksjon til Salten Kraftsamband, og kjøper regionalnettet i Salten og Nord-Helgeland fra Salten Kraftsamband
 • 2014 - Nettvirksomheten til Dragefossen Kraftanlegg fusjoneres inn i Nordlandsnett AS. Dragefossen får et eierskap i Nordlandsnett på 10,1%
 • 2015 - Konsernet har som strategi å ta en aktiv rolle i restrukturerering av bransjen i regionen.
 • 2016 - Nordlandsnett kjøpte nett- og entreprenørvirksomheten til Rødøy-Lurøy Kraftverk AS. Entreprenørvirksomheten ble overdratt til BE Energimontasje.  
  Bodø Energi AS kjøpte Sjøfossen Entreprenør AS
  Bodø Energi AS kjøpte Fram Kraftentreprenør AS
  BE Varme AS sitt biobrenselsanlegg, Keiseren startet opp drift med levering av fjernvarme basert på returflis.
 • 2017 - Bodø Energi AS og Troms Kraft AS danner et felles entreprenørselskap; Frost Kraftentreprenør AS. Bodø Energi AS eier 51% og Troms Kraft AS 49% i selskapet.
 • 2018 - Bodø Energi og Helgelandskraft danner en felles driftssentral for overvåkning av nett i begge nettområdene. 
 • 2020 - Fibernettet vårt ble solgt til Signal AS.
 • 2021 - Nordlandsnett AS fusjonerer med Troms Kraft Nett AS og blir selskapet Arva AS

 
 
Bilde
Arbeidsgutter i Bodø Elverk fra 1930, fra venstre; Rasmus Rasmussen, Olav Wågønes, Johan Wågønes, Håkon Nystad, Karl Nystad, Johannes Olsen, Birger Wake, Arnt Eliassen og Roald Brembo.