Organisasjonskart


Bodø Energi er organisert som et konsern med Bodø Energi AS som morselskap. 

Morselskapet ivaretar eierrollen i hel- og deleide selskaper, og organiserer fellesfunksjoner som økonomi og finans, marked, HR, kommunikasjon, anskaffelser, eiendomsservice mm. 


Konsernet er organisert i fire forretningsområder: Kraftomsetning, Entreprenørvirksomhet, Fjernvarme og nye energiløsninger.