Konsernet Bodø Energi

Vi bidrar til bærekraftige energiløsninger og smarte samfunn. 


Virksomhetens art og tilholdssted

Bodø Energi AS er morselskap i konsernet Bodø Energi. Selskapet har hovedkontor i Bodø og er 100 % eid av Bodø Kommune. Selskapet utøver eierskap i datterselskaper og har også mindre eierposter i andre selskap. Videre leverer selskapet stabstjenester til datterselskapene. 
 

Posisjon og Visjon

Bodø Energi jobber for kontinuerlig å effektivisere og videreutvikle eksisterende virksomhet til beste for samfunnet, kundene og sin eier.
Gjennom deltakelse i konkrete prosjekter ønsker Bodø Energi å bidra til utvikling av Bodø og omegn.

Selskapets visjon er: Bodø Energi - med kraft til utvikling.

 

Verdier

Kunder, eiere, samarbeidspartnere og myndigheter forventer og krever at vi utøver vår virksomhet med en forutsigbar og god forretningsetikk.
For å lykkes er det viktig at alle medarbeidere i den daglige virksomhet forstår og etterlever et felles sett av verdier og etiske retningslinjer.

Våre verdier er: Positiv – Ansvarlig – Respekt - Kvalitet