Bodø Energi Varme

 BE Varme AS leverer bærekraftig fjernvarme til Bodø byImage

Sammen jobber vi for det grønne skiftet!

Bilde

BE Varme AS startet i 2012 utbygging av nytt distribusjonsnett for fjernvarme i Bodø, og november 2015 ble energianlegget åpent og driftsatt. Fjernvarmenettet strekker seg fra Hovdejordet via Stormyra og til Bodø Sentrum. Hovedsentralen Keiseren er et biovarmeanlegg på Rønvikjordet i Bodø, basert på returtreflis fra regionen. Herfra blirfornybar og miljøvennlig varme levert i fjernvaremnettet.

 

Trykk på bildet (til venstre) for å se film og mer informasjon om Keiseren på Rønvikjordet.


Informasjon om biosentralen:

Varmesentralen har en 12 MW biokjel for returtreflis som grunnlast, samt to stykk 10 MW LPG gasskjeler som reservelast. I tillegg fungerer en 10 MW høyspentkjel plassert et annet sted i nettet som spisslast.

  

Ren Varme. Rett på døren.

 

Bodø Energi Varme gjennomfører tiltak for å hindre koronasmitte

Som leverandør av kritisk infrastruktur har Bodø Energi konsernet egne beredskapsplaner.  Vi tar på alvor myndighetenes anbefarlinger og har nå oppdater disse slik at vår virksomhet kan bidra til å begrense smittefaren for koronaviruset. 

 

På generell basis følger Bodø Energi konsernet rådene fra myndighetene og Folkehelseinstituttet. Vi vurderer løpende risiko og sårbarhet i hele vår egen organisasjon. Vi tar på alvor dette med hoste- og håndygiene, kollektivreiser, møtevirksomhet, symptomer og testing. 

 

Vi anerkjenner at de nasjonale tiltakene er omfattende, men vi mener myndighetenes råd er gode anbefalinger for å holde smitten og smittefaren nede. Derfor ønsker vi å gjennomføre tydelige tiltak for å unngå smiddefaren av koronaviruset og bidra til trygghet for våre medarbeidere, samt det samfunnet BodøEnergi er en del av. 

 

Bodø Energi følger de til enhver tid anbefalte og vedtatte retningslinjene. 

  

Kontakt:

Bodø Energi, Konsernsjef Arne Juell – Tlf. 900 88 756. arne.juell@bodoenergi.no

Bodø Energi Varme, Direktør Monica H. Fjellstad – Tlf. 48996154. monica.fjellstad@bodoenergi.no

 

 

Nyttige linker:

Link til Folkehelseinstituttets informasjonsside:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/  


Link til Norsk Helsenett

https://helsenorge.no/koronavirus


Link til Helsedirektoratets informasjonsside:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus


Link til Bodø Kommunes tiltakssider:

https://bodo.kommune.no/Informasjon-om-koronaviruset/