Kraftleverandør


Kraftleverandør er det selskapet du kjøper strøm fra. 

Kraftleverandører kjøper inn strøm på kraftbørsen for videresalg til kunder.

Du kan velge mellom mange forskjellige kraftleverandører. 

Dersom du skifter kraftleverandør må du fortsatt betale det samme i nettleie til Nordlandsnett.